Ilipo Stockholm. iLipo Ultra

Studie påvisande processen lipolys (nedbrytning av fettceller)

Detta är 3 st uttagna delar från en 180 bilders omfattande och professionellt utvärderad klinisk studie av lipolaserns höga effektivitet när fettceller exponeras av laserljus. Elektromikroskopiska bilder x60.000 visar händelseförloppet under 6 minuters exponering.

 

a) Runda fettceller med omgivande bindvävnad.
Ilipo Stockholm. iLipo Ultra

 

b) Efter 4 minuters laserexponering visas tydligt att 80% av det lagrade och nu nedbrutna depåfettet trängt ut genom cellmembranet.
Ilipo Stockholm. iLipo Ultra

 

c) Efter 6 minuters laserexponering har fettet nästintill brutits ner helt till 100% och hamnat utanför fettcellen i det extracellulära utrymmet. Här tillgängliggörs det nedbrutna fettet, som nu består av fettsyror och glycerol, som energi för kroppen och transporteras helt naturligt av lymfsystemet vidare ut till kroppens vävnader för förbränning.

 

NOTERING: Denna kemiska process (lipolys) sker på samma sätt vid varje enskild lipolaser-behandling, med omgående verkan så fort fettcellerna exponeras av laserljuset.
Ilipo Stockholm. iLipo Ultra

 

i-Lipo Ultra – Cellulitreducering/Hudåtstramning
/Kroppsformning

Högeffektiv ALLT-I-ETT-behandling

För att kunna uppnå god och varaktig effekt på celluliter, så måste man behandla grunden till problemet: Celluliter är dels genetiskt relaterat och även ett fettrelaterat problem som huvudsakligen består av fett, slaggprodukter och gifter, ansamlat i ett område med dålig cirkulation. Därav uppkommer med tiden den “apelsinliknande” hudstrukturen. Därför är det första steget i en cellulitbehandling med i-Lipo Ultra att bryta ner fettet i hela problemområdet**. Laser-Vakuum-Massage utförs enligt visst schema efter fettreduceringen. Detta förbättrar cirkulationen och lymfdränaget ordentligt i området. Det främjar även kollagen- och elastin produktionen, vilket stramar åt huden och hjälper till att bryta ner fibrös cellulitvävnad effektivt. 8-10 st behandlingar rekommenderas.

 

Resultatet blir att:

 • Fettet i området reduceras
 • Den “gropiga” hudstrukturen jämnas ut
 • Huden stramas upp och blir fastare
 • Problemområdet formas om

 

**Fettreducering (steget innan laser-vakuum-massage behandlingen)

Tillsammans med din certifierade i-Lipo-terapeut väljer du vid en konsultation ut vilka problemområden du vill behandla. Fettreducering kan utföras på hela kroppen och fungerar på alla olika kropps- och hudtyper, på både män och kvinnor och i alla olika åldrar. 8-10 st behandlingar rekommenderas, fördelat på 2 gånger per vecka under 4-5 veckor. Det normala att förvänta sig är en reducering på cirka 1-4 cm per mått i omfång - vid varje enskilt behandlingstillfälle!

 

Plattor med röda LLLT-lasrar fästs med spännband över det utvalda behandlingsområdet. Lasern triggar igång en kemisk signal och kedjereaktion i fettcellen, vilket bryter ner lagrade triglycerider till glycerol och fria fettsyror, som sedan frigörs genom cellmembranen. Fettet transportera vidare ut till kroppens muskelvävnader där det förbränns via motion. Resultatet mäts av omedelbart.

 

Fördelen med kombinationsbehandling för celluliter

Har du en gång fått celluliter kan du inte på egen hand träna bort dem. En kombination av motion, rätt diet och en effektiv fysisk/mekanisk behandling hjälper dig att minska celluliter markant. Utöver den senaste tekniken för cellulitbehandling har vi även utökat behandlingen med effektiva laserplattor som reducerar fettcellers storlek med mycket gott resultat. Just den här kombinationen av två olika tekniker och teknologier (i-Lipo Ultra för celluliter och i-Lipo för fettreducering) vid samma behandlingstillfälle skapar en unik och effektiv fett- och cellulitreducering, helt utan kirurgiska ingrepp.

 

Så går behandlingen till

Vid cellulitbehandling används i-Lipo Ultra´s Laser-Vakuum-Massage munstycke på huden. Det lyfter upp huden och möjliggör en djup penetrering av laserljus, stimulering av det lymfatiska systemet och sätter igång nedbrytningen av fettvävnad. Det känns som en kraftig massage.

Din terapeut kommer med jämna mellanrum att fråga dig om behandlingen känns behaglig och höjer vakuum-trycket efter hand. Celluliter är envisa och för att uppnå ett bra resultat måste man gå på lite tuffare med vakuum munstycket.

En period på 8-10 behandlingar rekommenderas. Dessa behandlingar bör ske 2 till 3 ggr per vecka för optimal effekt.

Efter behandlingen kan behandlingsområdet få en liten tillfällig rodnad och även kännas lite lös och slapp. Det kommer att försvinna så fort överflödsfettet transporteras bort, efter vanligen mindre än 24 timmar.

 

  Vad är celluliter?

 

Olika graderingar av Celluliter

 • Grad 1
  • Fettet i området reduceras Inga kliniska symptom men histopatologi (studiet av vävnad) påvisar underliggande anatomiska förändringar.

   

 • Grad 2
  • Hud uppvisar blekhet (blekhet), lägre temperatur och minskad elasticitet efter kompression. Tunna granulat i de djupare nivåerna av vävnaden kan påvisas genom palpation (touch-undersökning) men inga synliga gropar i hudytan.

   

 • Grad 3
  • Alla klass 2 symtom.
   Synlig ojämnheter liknande "apelsinskal" på huden synligt vid avslappnat tillstånd. Tunna granuleringar i de djupare nivåerna av vävnaden kan påvisas genom palpation. Ytterligare anatomiska förändringar som upptäcks genom histopatologi (undersökning av vävnaden).

   

 • Grad 4
  • Alla Grad 3 symtom.
   Fler synliga påtagliga och smärtsamma klumpar som ansluter sig till djupa strukturer i huden.
   Huden har märkbara fördjupningar, vågigt utseende i avslappnat tillstånd.
   Ytterligare förändringar och histopatologiska upptäckter.
Ilipo Stockholm. iLipo Ultra