PureWave™ – skapar helt nya förutsättningar!

Patenterad, testad och beprövad teknologi för Kroppsformning, Muskeltoning, Viktminskning och Smärtlindring.

PureWave™ använder en ny, patenterad EMS-teknologi som avger elektriska pulser med låga, medelhöga och höga frekvenser samtidigt, för att producera en nästintill smärtfri, bekväm och djupt penetrerande muskelstimulering som stärker muskelfibrer, slimmar kroppen, lindrar smärta och tonar muskler.

  • STÄRKER MUSKELFIBRER
  • SLIMMAR KROPPEN
  • LINDRAR SMÄRTA
  • TONAR MUSKLER™

 

PureWave™ är en avancerad EMS-enhet (Elektrisk Muskel-Stimulering) som använder patenterade multi-frekvensvågor i låga och medelhöga frekvenser, kombinerat med oregelbundna, högfrekventa vågor. Låga frekvenser domnar först effektivt av hela behandlings-området och ger en gradvis ökande smärtlindring - linjärt med en ökande energimängd. Detta möjliggör att systemet kan arbeta med en mycket kraftigare och djupare penetrerande energi, som annars inte vore möjlig att tillföra kroppen. Stora som små områden kan behandlas med hög precision, effektivitet och mycket goda resultat.

 

Förhindrar att muskler och nerver anpassar sig

PureWave™ genererar slumpmässiga vågor i en extremt bred frekvensvidd, med en ständigt förändrande rytm och mönster. Det förhindrar muskler och nerver från att vänja och anpassa sig och förhindrar på så sätt att behandlingen tenderar att nå en ”platå”, där effekt/utveckling/resultat avtar. Behandlingen med PureWave™ blir kontinuerligt mycket mer effektiv.

 

Fördelarna med PureWave™

PureWave™ stimulerar djupgående muskulatur inklusive muskler som inte kan nås med andra smärtlindrande tekniker. De högfrekventa vågorna penetrerar huden med mycket lite motståndskraft (endast 1 tredjedel i jämförelse med annan EMS-apparatur/vågformer) och minskar alltså impedansen (motståndet) i huden. Detta genererar muskulär uppbyggnad, avslappning och smärtlindring utan obehag. PureWave™ påvisar högre konstanta strömnivåer vid samma spänningsnivåer i jämförelse med annan EMS-apparatur. Ju mer ström som kan levereras till kropp/muskulatur, desto effektivare och mer kan musklerna kontraheras.

 

Avancerad, djup och subtil stimulering

MUSKELTONING

PureWave™ möjliggör toning av musklerna genom att skapa starkare muskelfibrer.

 

KROPPSFORMNING OCH VIKTMINSKNING

PureWave™ förbättrar kroppsformen, reducerar kroppsfett och stimulerar viktminskning genom att förbränna fett, öka upptaget av socker samt öka ämnesomsättningen.

 

SMÄRTLINDRING

Genom att stimulera och kontrahera muskulaturen med olika unika frekvenser, lindrar PureWave™ muskelsmärta effektivt. Rekommenderas särskilt för axlar, rygg och ben. Muskelsammandragning/kontraktion leder till en ökning av blodflödet och återhämtning av vävnaden. Tack vare att PureWave™ kan generera så pass kraftfulla och djupgående muskelsammandragningar, så stimuleras också återhämtning av vävnaden mer effektivt.

 

PureWave™ - med patenterad vågform

PureWave™ använder den unika, patenterade vågformen M-CUBE/M3 Wave med oregelbundna, rektangulära vågor och en basfrekvens på 2,7kHz/4 BEATS. Med denna basfrekvens inträffar muskelsammandragningar/kontraheringar lättare. En pulsbredds-modulerad vågform, PWM, med 50%-ig arbetscykel används för att producera ett sammansatt, bifasiskt pulsspektrum som sträcker sig från höga till låga frekvenser.

 

Det unika med PureWave™ och skillnader i jämförelse

I jämförelse med stimulering där en frekvens används, så genererar flera matrismodulerade vågor en sinusliknande vågförvrängning i kroppen, vilket ger en subtil stimuleringskänsla som är mycket mer acceptabel även vid högre intensitet och omfattning. Detta möjliggör att högre intensitet av EMS-energi kan användas för att effektivt behandla hela muskelmassan och öka effekten. Asymmetriska, rektangulära vågor ger en stegvis förhöjd, stigande smärtlindring.

I takt med att energinivån höjs under behandlingen, så ökar alltså även smärtlindringen stegvis samtidigt. Detta resulterar i en bekväm och ytters effektiv behandling även vid höga energinivåer.

I jämförelse med stimulering där en frekvens används, så gör slumpmässig generering av multipla frekvenser det extra svårt för muskelfibrerna att anpassa sig till stimuleringen.

PureWave™ har en nervblockerande effekt (Wedensky inhibition) - dämpning av muskelns respons som uppstår av att tillämpa en serie snabbt upprepade stimuli till motornerven där mindre frekvent stimulering producerar muskelrespons.

PureWave™ kan penetrera ner till djupt liggande muskelgrupper, i stället för att begränsas till mer ytliga muskelfibrer.

Vasodilation på grund av autonom nervstimulering med PureWave™ ökar den lokala cirkulationen och reducerar metaboliskt avfall. Vasolidation är när blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och kärlen vidgar sig, kärlen dilaterar och ökar blodflödet. Då kärlen dilaterar ökar blodflödet på grund av det minskade motståndet och blodcirkulationen ökar således. Dilaterade blodkärl innebär ökad permeabilitet, dvs att genomblödningen av vävnaden ökar. Detta leder till att mer blod ansamlas utanför blodbanan och blodtrycket sjunker.

 

PureWave™ - med patenterad vågform

PureWave™ har ett inbyggt, automatiskt säkerhetssystem med överströmsskydd. Om utgående energinivå (ström) överskrider ett reglerat säkerhetsvärde, visas en varningssymbol och text, en varningston ljuder även. Regleras inte energinivån neråt inom 3 sekunder så stängs systemet av.

 

Studietestad och bevisat effektiv teknologi

PureWave™ har vid studier visat positiva resultat på kort tid gällande förbättring av kroppsform, reducering av fettmassa och viktminskning. Testgrupper omfattade normal- och överviktiga personer/kroppar.

Studier med PureWave innefattar MRI, extern mätning av omkrets, mätning av kroppsvikt, blodtester för kolesterol, triglycerider och glukosvärden. MRI står för Magnetic Resonance Imaging, vilket brukar benämnas magnetkamera eller magnetresonanstomografi. Testpersonerna placerades i ett magnetfält som atomkärnornas spinn ställer in sig efter. Genom att skicka ut en radiofrekvent puls med korrekt frekvens kan man excitera vätekärnor som sedan avger samma energi. Denna "vätesignal" samlas in och rekonstrueras till en bild.

Se de separata dokumentet ”PureWave Slimming & Weight Loss Study MRI” för mer information.

 

Slutsats efter studier

Regelbunden behandling med PureWave™ visar förmågan att avsevärt kunnat minska lagrad fettvolym och anatomisk omkrets utan några specifika förändringar av diet, aktivitet eller livsstil.

En kombination av denna behandling tillsammans med andra fettinriktade behandlingar för fettcellernas nedbrytning/evakuering, skulle erbjuda en ännu mer förbättrad förmåga till snabb och icke-invasivt riktad fettreducering och kroppsformning.